Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (pobierz  lub );
  • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe (pobierz )
  • 2 zdjęcia formatu 4 x 5,5 cm;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzenie wpłaty z tytułu opłat za studia (po uzyskaniu informacji
    o zakwalifikowaniu kandydata);
  • kserokopia dowodu osobistego. 

Opłaty za studia mogą być dokonywane tylko przelewem na konto Uniwersytetu Śląskiego. Każdemu z uczestników zostanie przypisany indywidualny numer konta.

Dowód wpłaty należy przedstawić w sekretariacie studiów.